Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila

Prijava
E-naslov:
Geslo:
- Pozabljeno geslo

Registracija
E-naslov:
Ime:
Priimek:
Geslo: [?]
Ponovi geslo:
Prijava
Prijava
Nazaj

Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji.

Spodbujamo razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine. Rezultati teh projektov so poslovno uresničljivi, povečujejo dodano vrednost, so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov ter prispevajo k družbenemu napredku in blaginji. MAO s projektom vzpostavlja pomemben del podpornega okolja za inovacije v Republiki Sloveniji in je sistemsko umeščen v celoten okvir tega podpornega okolja.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložba je v celoti vredna 11 MIO EUR. Program Centra za kreativnost je zasnoval Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Prvi del projekta, Platformo CzK, vredno 5.628.094 EUR, izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje. S tem muzej nadgrajuje dolgoletno delovanje nacionalnega vozlišča kulturnega in kreativnega sektorja (KKS). Cilje projekta bodo v obliki javnih subvencij za spodbujanje podjetništva v KKS ter vzpostavljanje močnejšega sodelovanja z gospodarstvom nadgrajevale finančne podpore CzK v višini 5.290.000 EUR. Ta del projekta je še v pripravi, vodi pa ga Ministrstvo za kulturo RS.

MAO je vzpostavil projektni pisarni v Ljubljani in Mariboru, s čimer se bo v skladu s kohezijsko politiko zagotavljalo podporno okolje za razvoj KKS v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

CzK deluje na področjih arhitekture, oblikovanja in vizualne umetnosti, kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, knjige, kulturno-umetnostne vzgoje, oglaševanja, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, medijev, radia in televizije, programske opreme in iger, filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturnega turizma in drugega umetniškega ustvarjanja.

Center bo omogočal: 

  1. vzpostavljanje sodelovanja med KKS, gospodarstvom in podjetji, javnim in zasebnim sektorjem ter akterji podpornega okolja, 
  2. razvoj podjetniških znanj in drugih veščin za hitrejšo rast in razvoj KKS, 
  3. povečanje prisotnosti in prepoznavnosti podjetij, deležnikov v KKS na nacionalnem in mednarodnih trgih, razširitev možnosti za prodor na tuje trge, 
  4. analize potreb in potencialov sektorja, z namenom razvoja sektorja in podpore oblikovanju politik KKS, 
  5. izkoriščanje potencialov informacijskih tehnologij za skupno predstavitev KKS ter povečanje prodaje izdelkov in storitev s področja KKS, 
  6. povečevanje zanimanja in informiranosti širše javnosti in medijev (doma in v tujini) o KKS.

Program in ciljna področja centra
Razvoj
inovativnih
proizvodov,
storitev in
rešitev
Izobraževanje
in mentorstvo
Mreženja
doma in
v tujini
Raziskave
in analize
Spletna
platforma
in ponudba
KKS
Promocija in
komunikacija