Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava


naslov:
Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana

kontakt:
Peter Baroš (040 974 014)
Nazaj
SIGIC


Razvojna vizija:

Slovenski glasbenoinformacijski center je društvo s statusom društva v javnem interesu za kulturo. Njegovi prednostni cilji in naloge so ustvarjanje baze podatkov o glasbi vseh žanrov in vseh časovnih obdobij, o glasbenikih, o institucijah in nevladnih organizacijah, ki profesionalno ali ljubiteljsko delujejo na področju glasbe, o slovenski ljudski glasbi in glasbeni dediščini na Slovenskem, promoviranje slovenske glasbe in glasbenikov v domači in v mednarodni javnosti,
izdajanje nosilcev zvoka, tiskovin, knjig in drugih publikacij s področja glasbene dejavnosti,
organiziranje strokovnih posvetov, srečanj in simpozijev na teme povezane z glasbo,
delovanje po sistemu odprtih vrat za vso zainteresirano javnost (posredovanje informacij preko spletnih strani ter fizične dostopnosti centra in njegovih strokovnih sodelavcev),
programsko in poslovno sodelovanje z vsemi nosilci in ustvarjalci slovenskega glasbenega življenja.
Vzpostavii želimo glasbeno pisarno za koordiniran in strateško usmerjen prodor slovenske glasbene na nove glasbene trge, dvig profesionalizacije podpornih glasbenih poklicev (management, booking, PR...), vključevanje novih znanj (digitalni marketing, digitalna glasbena distribucija) in povezovanje z relevantnimi in referenčnimi tujimi organizacijami.

Usposobiti želimo mlade glasbene profesionalce in izoblikovati multidisciplinarno skupino najboljših izmed njih, ki bo tvorila jedro bodoče glasbene pisarne Music Slovenia.Dogodki