Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava


naslov:
RAVNIKAR GALLERY SPACE / Prešernova 10a / Ljubljana

kontakt:
info@ravnikargallery.space
Nazaj
RAVNIKAR GALLERY SPACE


Razvojna vizija:

RAVNIKAR GALLERY SPACE [R – s p a c e] je prostor, ki je bil zasnovan z namenom predstavitve mladih kot tudi že uveljavljenih umetnikov in umetnic iz bližnje regije, hkrati pa ustvarja vez med aktualno likovno produkcijo in širšo skupnostjo. R – space je stičišče sodobne umetnosti in prodajna galerija, ki aktivno in inovativno predstavlja in trži aktualne umetniške formate. Prodajna funkcija galeriji omogoča vnos svežine v domači kuratorski prostor in predstavlja možnost dosega novih javnosti, ki z nakupom umetniških del presegajo ustaljene okvire uveljavljanja in prepoznavanja avtorjev, umetnike pa tako tudi neposredno (finančno) podprejo.

Poslanstvo galerije je tako predvsem v iskanju priložnosti, kako oblikovati trajnostno rešitev za vzpostavitev dialoga med gospodarstvom in vsebinami, izzivi, ki jih področje kulturnega in kreativnega sektorja ima. Domačim umetnikom je potrebno zagotoviti celostno podporo, aktivno platformo, da lahko nemoteno delujejo in ustvarjajo. Zato je osnovni namen naših prizadevanj še naprej v oblikovanju in razvijanju tistih prostorov, ki na prvo mesto umeščajo umetnost in njene umetnike: formalna in neformalna izobraževanja, ki prispevajo k osveščanju in aktivaciji ključnih snovalcev strateškega razvoja; mreženje in mapiranje skupnosti vseh aktivno delujočih na področju sodobne vizualne umetnosti in kreativnih industrij; domače in mednarodno povezovanje s sorodnimi inštitucijami; lokalna, nacionalna in mednarodna prepoznavnost produkcije in postprodukcije; brezplačna mentorstva za profesionalizacijo umetniškega delovanja na področju trženja in promocije umetniške produkcije; aktivna podpora mlademu kuratorstvu.Dogodki