Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
MGRT: Razpis za mentorstvo v socialnih podjetjih
21. avgust 2018 - 21. avgust 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja razpis, namenjen predvsem socialnim podjetjem, zadrugam in nevladnim organizacijam, ki potrebujejo vzpodbude na področju kadrov, organizacije, mentorjev in podobno. Rok za oddajo do 17. septembra 2018.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja »Povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij.

Javni razpis je razdeljen na dva (2) ločena sklopa (sklop A in sklop B). Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu razpisne dokumentacije, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe razpisne dokumentacije za oba sklopa enako.

  • Sklop A: spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.
  • Sklop B: okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

UPRAVIČENCI
Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva, 

VIŠINA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja je predvidoma 100% upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina posamezne sofinancirane operacije je do največ 25.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno.

Spletna prijava