Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Mikrokrediti na problemskih območjih
29. junij 2018 - 1. oktober 2018

Podjetniški sklad Slovenije je objavil razpis za mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Predmet razpisa so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let. Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in Javni sklad RS za podjetništvo. Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer:
- Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR
- Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR
- Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR
- Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000,00 EUR

Do mikrokredita so upravičeni MSP:
- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Za popolno vlogo mora podjetje pripraviti le 3 dokumente: prijavni list, predstavitveni načrt s finančno prilogo ter priložiti bonitetno dokazilo S.BON-1 (AJPES).

Več na spodnji povezavi.

Spletna prijava