Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Nazaj
EU projekt, moj projekt: Dan odprtih vrat CzK
15. maj 2019
Dan odprih vrat:
Od 10:00 d0 17:00

Projektna pisarna Centra za kreativnost, Partizanska 11, Maribor
Zemljevid
Ključne besede:

izobraževanje

V okviru projekta Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - EU projekt, moj projekt, prirejamo v Projektni pisarni Centra za kreativnost Maribor Dan odprtih vrat, na katerem vam bomo predstavili dejavnosti in projekte na področju kulturnega in kreativnega sektorja, ki jih izvaja Center za kreativnost. 

O PROJEKTU Center za kreativnost (CzK)

Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Ministrstvo za kulturo RS, ki projekt izvajata, spodbujata razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva. Združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine. Rezultati teh projektov so poslovno uresničljivi, povečujejo dodano vrednost, so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov ter prispevajo k družbenemu napredku in blaginji.

PROGRAM:

10:00 - 10:45   Delovanje Centra za kreativnost

  • Predstavitev vloge, ciljev in delovanja Centra za kreativnost - Anja Zorko, vodja CZK 
  • Projekti Centra za kreativnost: Prenos veščin, Pop-Upstart, partnerski projekti in drugi projekti za vzpodbujanje in podporo kulturno kreativnega sektorja v Sloveniji (Podim, Pohištveni sejem Milano,  razstava Made in Slovenia, bienale industrijskega oblikovanja BIO).

11:00 - 11:45  Podjetniški razvoj nove ponudbe  s področij kulturno kreativnih dejavnosti

11: 45 - 12:15 Vzpostavljanje sodelovanja med različnimi deležniki kreativnega sektorja:

  • Pomelaj in industrijski oblikovalec Luka Zajc: Razvoj novih proizvodov z vključevanjem tehničnih veščin tradicionalnih obrti.
  • Terra Vera - projekt delavnic z oblikovalskim kolektivom Oloop
  • Made in - predstavitev iniciative, ki združuje raziskovanje, oblikovanje in dediščino ter spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med obrtniki in oblikovalci. 

12:30 - 13.15  Inoviranje in  načrtovanje razvoja – predstavitev partnerskih projektov:

  • Živo mesto: Laboratorij prototipiranja turističnih produktov
  • Spekulativno oblikovanje: predstavitev in rezultati delavnice
  • Krožno&kreativno, razpis in predstavitev izbranih projektov 

Vzporedno dogajanje ( V sodelovanju z projektom Creative spirits in Mestno občino Maribor)

10:00– 17:00  Sejem izdelkov ustvarjalcev s področja kulturno kreativnega sektorja na Mali tržnici v Mariboru : Tržnica ustvarjalcev