Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Nazaj
konferenca
Poletna šola kulturnega menedžmenta PŠKM 2019
1. julij 2019 - 5. julij 2019

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Zemljevid
Ključne besede:

podjetništvo
razvoj KKS

PŠKM 2019 je namenjena vsem, ki želijo delovati ali že delujejo na področju KKI, namenjena je študentom, samostojnim delavcem in menedžerjem. Na letošnji poletni šoli želimo poglobiti razumevanje KKI, podati možne prijeme, pristope in rešitve na tem področju. KKI razumemo kot eno najbolj perspektivnih in hkrati prekarnih načinov dela in zaposlitve pri nas. Zato želimo spodbuditi in opremiti udeležence PŠKM s potrebnim znanjem, da bi lažje in bolj uspešno delovali na tem področju. Letošnja vodilna tema PŠKM 2019 je posvečena kreativnim industrijam na področju kulture, gospodarstva in širših družbenih dejavnosti.

Področje kreativne kulturne industrije (KKI) je prisotno na širšem evropskem prostoru od začetka devetdesetih let, EU jih v svojih dokumentih sistematično uporablja zadnjih deset let, kjer poudarja kreativna in razvojna razmerja med ekonomijo in kulturo, umetnostjo in biznisom. Evropska komisija je 30. 5. 2018 objavila predlog uredbe o vzpostavitvi načrta za prihodnji program Ustvarjalna Evropa (2021-2027). KKI so del mrežne in kreativne ekonomije, nosilna platforma novih idej, kreativnosti, inovativnosti in produktivnosti.

V slovenskem prostoru je KKI postala del politične agende pred osmimi leti (Kulturne in kreativne industrije po slovensko, MK, 2011). Najdemo jo v Resoluciji o nacionalnem programu 2014-2017 (NPK), danes pa je KKI sestavni del vseh razvojnih dokumentov in politik na področju kulture. Toda razmere v vseh teh letih ne dosegajo pričakovanih ciljev, niti z vidika kulturnih politik niti pričakovanj in možnosti delovanja pri samih ustvarjalcih. KKI so nastale zaradi potreb trga in podjetniških pobud kreativnih umetnikov. KKI ne smemo preprosto podrediti trgu, a hkrati se mu ne moremo odreči. V tem precepu bomo iskali poslovne in druge kreativne umetniške rešitve, znotraj poslovnih priložnosti, pravnih (avtorskih) pravic in skupne družbene odgovornosti za doseganje nove in višje dodane vrednosti.

Organizatorji:
- Svet za umetnost Univerze v Ljubljani
- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
- Društvo Asocacija
- Partnerji in pokrovitelji s področij kulture in gospodarstva

Kotizacije:

Kotizacija za Poletno šolo kulturnega menedžmenta 2019 znaša:
- za študente 40 EUR,
- za samozaposlene osebe 50 EUR,
- za fizične osebe 60 EUR,
- za pravne osebe 80 EUR.

Prijave sprejemamo do četrtka 20. 6. 2019, v ceno je vključen DDV.
Število prijav je omejeno na 40 udeležencev. 

GLAVNI PROGRAM PŠKM 2019 >>
PRIJAVE >>

Dodatne informacije:
Slavica Zrakič
T: (01) 5892-588
E: slavica.zrakic@ef.uni-lj.si