Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Nazaj
bienale
BIO26| Odprto znanje: Smer K
27. november 2019 - 29. november 2019
sreda in četrtek: 13.00-16.00
petek: 12.00-15.00

Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Zemljevid
Ključne besede:

izobraževanje

Smer K, projekt skupine, ki v sklopu BIO26| Odprto znanje sodeluje z Univerzo, bo tekom bienala gostil nabor izobraževalnih dogodkov na tematike, ki se bodo odvijale okoli hrane in z vodilom o okoljski ozaveščenosti. Ključni del projekta je, da skupaj s študenti in gostujočimi strokovnjaki pripravimo obrok, ki je skrbno izbran za vsak dogodek. Cilj projekta Smer K je, da uvedemo nove učne ergonomije ter povežemo deležnike z različnimi ozadji in izobraževalne ustanove.

Program dogodkov, ki se bodo med 27. in 29. novembrom 2019 odvili v prostorih Pedagoške fakultete UL:

Sreda, 27. 11.: Zapor in kam po njem?
V letu 2019 so študentke_je sodelovali v projektu v zaporu za ženske na Igu ter v Prevzgojnem domu za mladoletnike v Radečah. V nadaljevanju projekta želimo ustvariti prostor, kjer bi mladostniki iz Radeč lahko preživljali čas med vikend izhodi iz zapora oz. prevzgojnega doma. V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

Četrtek, 28. 11.: Preprečevanje in zmanjševanje brezdomstva
Brezdomstvo je v Sloveniji nastalo kot masovni pojav po prehodu v kapitalistični Sistem in se je v času do danes povečevalo. Ob iniciativi študentk PEF je leta 2005 nastalo društvo Kralji ulice, ki razvija inovativne programe za brezdomne. Med prizadevanji Kraljev ulice je eno od najpomembnejših zagotavljanje možnosti za varno in dostojno nastanitev brezdomnih. V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

Petek, 29. 11.: Refleksija šolskega prostora
V šolskem letu 2018/10 se je na PEF odvila niz okroglih miz, ki so kritično obravnavale sedanje stanje in razvoj osnovnega in srednjega šolstva v SLO. Osredotočale so se na kritiko neoliberalnih družbenih trendov v šolstvu, kot so individualizacija, porast tekmovalnosti, kvantifikacija znanja in kategorizacija učečih. Razpravljalci_ke so menili, da sodobna šola premalo pozornosti posveča socialnemu in emocionalnemu učenju, sodelovanju ter vzajemnost in krepitvi pripadnosti. V kolikšni meri pa k tem trendom prispeva študij na PEF? V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

***

Izziv #3: K novi ergonomiji učenja
 
Univerze praviloma razumemo kot središča znanja in razvoja v skupnosti, ki z usposabljanjem nove delovne sile skrbijo za močan trg dela. Kot izobraževalne institucije pa bi lahko imele tudi pomembno vlogo pri ustvarjanju aktivnih in izobraženih državljanov.
Univerza v Ljubljani je od udeležencev pričakovala ponovni premislek tradicionalne pedagogike in šolstva ter tega, kako in kje potekajo učni in izobraževalni procesi. Zanimalo jih je preoblikovanje teh učnih in izobraževalnih praks ter prostorov (fizičnih in virtualnih), v katerih te prakse potekajo.
Z drugimi besedami, zanimali so jih inovativni in ustvarjalni pristopi k uporabi obstoječe infrastrukture ter kombinacije spletnih in nespletnih okolij, ki bi spodbujale skupinsko delo, skupnostnega duha in državljansko (ter tudi profesionalno) udejstvovanje študentov.
 
Projekt: Smer K
Ali nov program za produkcijo znanja lahko spodbudi izmenjavo med fakultetami in civilnimi akterji, olajša odnose med posameznimi nivoji univerze ter na novo ovrednoti vsakodnevno življenje študentov in profesorjev? Nomadska kuhinja postane testni poligon za razmislek o izobraževalnih praksah ter predlaga novo orodje za horizontalno izmenjavo znanja. Program se izvaja na Univerzi v Ljubljani, k sodelovanju pa so vabljene vse fakultete in akademije ter tudi civilni akterji. S tem ko uvede družabni aktivnosti kuhanja in skupnega prehranjevanja, se program pomika po hierarhijah znanja v formatu odprte univerze. Smer K torej služi kot družabno vozlišče in neformalni prostor učenja v vsakdanjem življenju univerze, ter kot meddisciplinarno izobraževalno okolje and prostor nastopanja za širšo javnost.
 
Mentorica oblikovanja:
Projekt predstavlja velik izziv kako spodbuditi k povezovanju, dialogu in sodelovanju šudente in druge, da bi ustvarili okolje kjer se bodo vsi skupaj zavedali svoje odgovornosti pri soustvarjanju nove platforme znjanja. - Apolonija Šušteršič