Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Nazaj
delavnica
Delavnice za pridobitev P2 subvencije
11. februar 2019

Razpis skozi subvencijo podpira razvoj in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešna podjetja s potencialom rasti. Prijava za subvencijo P2 je razdeljena na dva dela, in sicer:
- predselekcijski postopek s predstavitvijo na Demo dnevu in
- formalna oddaja razpisne dokumentacije.

Skozi serijo delavnic vam bo Tehnološki park v okviru delavnic ponudil vse informacije, vezane na razpis, predvsem pa bodo pilili vašo predstavitev za Demo dan v okviru predselekcijskega postopka, saj le-ta predstavlja več kot tretjino vseh točk, ki jih lahko pridobiš na razpisu.

Urnik delavnic 

15. februar  /  10:00 - 13:00 PRIJAVA NA DELAVNICO

Pregled primernosti ideje in razpisne dokumentacije s poudarkom na kriterijih razpisa.  

 • Ali je moja ideja primerna za prijavo na razpis?
 • Pregled vseh pogojev, ki jih moraš izpolnjevati.
 • Pregled vsebinskega dela predstavitvenega načrta.
 • Upravičeni stroški in zahtevani cilji
 • Pomembni roki za oddajo prijave

22. februar  /  10:00 – 13:00 PRIJAVA NA DELAVNICO

Priprava na DEMO dan - trening predstavitve pred komisijo 

 • Pregled meril za ocenjevanje komisije
 • Predstavitev predloge za trening pitcha
 • Pitchanje in feedback za izboljšave

15. marec  /  10:00 – 13:00 PRIJAVA NA DELAVNICO

Individualno piljenje tvoje prijave ob predhodni najavi

 • Pregled vsebinskega dela predstavitvenega načrta
 • Pregled finančnega dela predstavitvenega načrta
 • Pregled meril za ocenjevanje ter prilagoditve načrta
 • Prijav je običajno več kot 100, sredstva pa so omejena, zato je pomembno, da oddate vrhunsko prijavo!

Vse delavnice so brezplačne. Več o programu na naslednji povezavi.

Slovenski podjetniški sklad v razpisu P2 startup podjetjem z inovativno idejo zagotavlja 54.000 € zagonske spodbude za razvoj produkta. Gre za nepovratna sredstva, ki se podjetniku na transakcijski račun nakazujejo v treh tranšah po potrjenem poročilu o porabi upravičenih stroškov. Spodbuda P2 je povezana s predselekcijo Start:up Slovenija, kjer lahko podjetniki zberejo do 35 točk od 100 možnih za prijavo na razpis.  

Upravičenci so novoustavnoljena podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga. 

Pomembna je tudi starost podjetja, vendar točnega datuma ne bomo vedeli, dokler ne bo objavljen razpis. Glede na pretekle razpise predvidevamo, da bo lahko registrirano med 1.1.2018 in 15.3.2019. 

Doba financiranja: izplačilo v treh tranšah 

 • prvo izplačilo: do 10.000 EUR za upravičene stroške v letu 2019
 • drugo izplačilo: do 12.000 EUR za upravičene stroške v letu 2020
 • tretje izplačilo: do 32.000 EUR za upravičene stroške v letu 2021 

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja, to so:

 • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme)
 • stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov skozi celotno obdobje upravičenosti, stroški promocije)
 • posredni operativni stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji

Subvencija znaša 100 % upravičenih stroškov podjetja.

Priročnik START:UP SLOVENIJA

Priročnik sicer ne nadomešča branja razpisne dokumentacije, odgovarja pa na najpogostejša vprašanja in opozarja na najpogostejše napake prijaviteljev na razpis. Prinaša tudi pregledno tabelo, kako do potrebnih točk za uspeh na razpisu, ki podjetjem prinaša do 54.000 evrov zagonske spodbude.
Do priročnika lahko pridete z registracijo na naslednji povezavi.