Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava


naslov:
Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor

kontakt:
041 789 293, Maja Rečnik
Nazaj
CKI Maribor


Razvojna vizija:

Vizija Centra za kreativne industrije Maribor (v nadaljevanju CKI Maribor) je postati eno izmed vodilih stičišč kulturnih in kreativnih industrij ter gospodarstva v Vzhodni Sloveniji po vzoru evropskih modelov.

Poslanstvo CKI Maribor je ustvarjanje izdelkov in rešitev z visoko dodano vrednostjo, dvigovanje konkurenčnosti slovenske industrije, spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in trajnostnega razvoja.

Namen CKI Maribor:
• povezovati kulturne in kreativne industrije (KKI) s podjetji iz drugih gospodarskih sektorjev,
• izboljšati obstoječe in bodoče procese povezovanja in iskanja rešitev med KKI ter drugimi deležniki (predvsem podjetja, raziskovalne, razvojne in druge organizacije),
• ustvariti pogoje za sodelovanje med KKI in gospodarstvom z razvojnimi projekti, izobraževanjem, dogodki, povezovanjem z različnimi organizacijami,
• preko sodelovanja med KKI in podjetji ustvarjati in tržiti inovativne produkte in storitve z izrazito dodano vrednostjo in tržnim potencialom,
• podpora razvojnim oddelkom podjetij,
• svetovalna podpora in podporno okolje za kreativce in start-up-e v smislu znanj na področju poslovanja, trženja, raziskovanja, prava ipd.,
• povečati tržni potencial produktov, ustvarjenih v sodelovanju s kreativnimi industrijami (s sejmi, predstavitvam ipd.)
Dogodki