Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture
21. december 2018 - 22. februar 2019

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 9 milijonov evrov (za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 5,4 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3,6 milijona evrov), od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov. 

Namen javnega razpisa je spodbujanje produkcije mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter tako na osnovi globalno najbolj prodornih idej, še posebej tistih, ki so relevantne za razvoj prednostnih področij Slovenske strategije pametne specializacije, omogočiti ustvarjalno sodelovanje na področju znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh tovrstnih mrež. Podpora je namenjena povezovanju področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim ozirom na izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, boljšo izrabo obstoječe in razvoj nove raziskovalne infrastrukture, vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, izrabo inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost.

Spletna prijava