Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Javno povabilo za povezovanje kreativnega sektorja in krožnega gospodarstva: Creative & Circular 2019
5. februar 2019 - 25. februar 2019

 

ZAKAJ POVABILO CREATIVE & CIRCULAR

Kulturno kreativni sektor (KKS) igra pomembno vlogo pri soustvarjanju sedanjosti in definiranju prihodnosti. V času, ko svetovna populacija narašča in ko doživljamo vplive podnebnih sprememb ter se soočamo z omejenostjo naravnih virov in izginjanjem biotske raznovrstnosti, je jasno, da obstoječi ekonomski model ni vzdržen. Ob tem nimamo celovitih pravih tehnoloških in drugih rešitev, kako naprej. Inovativnost in ustvarjalnost sta ključ do postavljanja pravih vprašanj, ki ob sodelovanju različnih deležnikov lahko vodijo do oblikovanja trajnostno naravnanih sistemskih rešitev za danes in jutri – rešitev, temelječih na principih krožnega gospodarstva in krožnega, eko oblikovanja.

Cilj javnega povabila k sodelovanju je prepoznati dobre prakse na področju kreativnosti in krožnega gospodarstva, jih med seboj povezati in predstaviti širši mednarodni javnosti ter jih približati gospodarstvu in ostalim deležnikom, ki lahko prispevajo k razvoju njihovega potenciala in k njihovi tržni uspešnosti.

 

VKLJUČITE SE V POVABILO CREATIVE & CIRCULAR

Javno povabilo Creative & Circular je rezultat sodelovanja med platformo Circular Change in Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. K sodelovanju ste vabljeni oblikovalci, rokodelci, umetniki in drugi kreativci, ki v ospredje postavljate novo paradigmo v oblikovanju, proizvodnji in uporabi – krožno gospodarstvo.

Krožno gospodarstvo je pristop, ki v nasprotju z linearnim (vzemi – izdelaj/uporabi – zavrzi) poudarja pomen ohranjanja vrednosti v procesu izdelave in uporabe. Stremi k modularni zasnovi izdelkov, ki omogoča njihovo vzdrževanje, obnavljanje, popravljanje, dodelovanje in v zadnji fazi tudi recikliranje. Življenjska doba izdelka naj bo čim daljša, zavrženega materiala in drugih virov pa naj bo čim manj. Od lastništva se pomikamo k souporabi, od izdelkov k storitvam. Zato je ključno, kako pristopamo k snovanju, oblikovanju – najvišje mesto v hierarhiji krožnih pristopov ima zmanjševanje porabe (reduce) materialov in ostalih virov, zato je najbolj krožen izdelek tisti, ki prispeva k spreminjanju naših potrošniških navad v bolj trajnostne in nas vodi k preizpraševanju potrošniškega stila življenja.

Avtorji kreativnih krožnih izdelkov, storitev, konceptov ali rešitev, vabljeni! Predstavite svoj element krožnosti v oblikovanju oz. ustvarjanju, ali še bolje – celovit krožni pristop, ki obravnava v uvodu omenjene izzive današnje družbe v obliki rešitev, ki imajo pozitiven ekonomski, okoljski in družbeni učinek.

PRIPRAVLJENI NA TRŽNI NASTOP

Vključitev oblikovalcev in drugih ustvarjalcev v poslovne procese in na trg je ključnega pomena. Obvladovanje krožnega oblikovanja ter zagotavljanje visoke estetske in uporabne vrednosti izdelka oz. storitve naj se nadgradi še z marketinškimi znanji: kako bomo rešitev tržili, koga nagovorili, kateri problem reševali, kako vključevali čim širši krog uporabnikov in kako s komuniciranjem ustvarjali trajnostno skupnost.

Kaj vam prinaša udeležba:

 • vabilo na interaktivno delavnico Creative & Circular na temo poglabljanja znanj o modelu krožnega gospodarstva ter o poslovnih in komunikacijskih veščinah, povezanih z njim
 • trije izbranih avtorji se bodo predstavili v okviru letnega mednarodnega dogodka European Circular Economy Stakeholder Platform Conference, ki bo potekal 6. in 7. marca 2019 v Bruslju (kriti so stroški poti in namestitve)
 • individualno mentorstvo za izbrano število avtorjev – priprava predstavitve vašega projekta za različne deležnike, vključno z nastopom v Bruslju
 • umestitev na razstavo v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani
 • udeležbo izbranih avtorjev na dogodku 4. Circular Change Conference, ki bo potekal 16. in 17. maja v Mariboru
 • med udeleženci bo komisija izbrala enega avtorja, ki mu bo Center za kreativnost kril stroške udeležbe na sejmu po njegovi izbiri v višini do 5.000 eur (upravičeni stroški so: stroški najema prostora, transportni stroški in stroški nastanitve)

Kdo je vabljen k sodelovanju:

Avtorji oblikovalskih konceptov, modelov, blagovnih znamk, komunikacijskih rešitev, izdelkov in storitev, zasnovanih na načelih krožnega gospodarstva, ki vključujejo področja arhitekture, oblikovanja in prostorskega načrtovanja ter s tem povezane storitve, blagovne znamke in komunikacijske koncepte.

Navodila za oddajo prijav:

Specifikacije:

 • Prijave je mogoče oddati od 5. do 25. februarja 2019.
 • Dela morajo biti od 6. aprila do 17. maja na voljo za razstavo v MAO, med 5. in 8. marcem 2019 pa za predstavitev v Bruslju.
 • Prijave so lahko oddane v fizični obliki – kot objekti – ali pa kot koncepti, predstavljeni na največ treh fotografijah.
 • Vsak prijavitelj lahko odda eno prijavo.

Navodila za opremo prijav:

 • ime in priimek avtorja oz. skupine avtorjev ali ime organizacije; naslov dela
 • kratek opis projekta, ki naj obvezno vsebuje razlago, kako objekt/projekt sledi načelom krožnega gospodarstva (do 1800 znakov)
 • predstavitev v pdf-obliki (v formatu A3)
 • digitalni zapis slikovnega materiala v obliki gif, jpg, png ali tif
 • velikost zapisa: manj kot 25 MB
 • priporočeni format fotografij: 300 dpi (1200 x 1800 pikslov)
 • video: samo v primeru, da je to ključni del projektne dokumentacije; format (avi, mov ali mp4) naj ne presega 25 MB, posnetek pa naj bo krajši od 60 sekund

 

Način oddaje:

Prijave je treba oddati po e-pošti, in sicer na naslov razpisi@czk.si, s pripisom Creative & Circular 2019, najkasneje do 25. februarja 2019. Datotek ne pripenjajte, temveč jih pošljite kot povezavo do vašega oblaka (npr. Wetransfer ali Google Drive).

Fizične objekte lahko osebno dostavite v MAO v delovnem času muzeja, to je vsak dan (razen ponedeljka) med 10. in 18. uro.

V primeru nejasnosti stopite v stik z nami.

Pogoji za prijavo:

Na natečaj se lahko prijavi vsak državljan Republike Slovenije, prijava je lahko individualna ali skupinska. Vsak lahko odda največ eno prijavo.

Kriteriji:

Pomembno je vedeti, da se projekt ne osredotoča le na reciklažo ali uporabo zavrženih materialov, pač pa izpostavlja tudi inovativno rabo obstoječih ali novih materialov (npr. bio materialov), predvsem pa koncepte in izdelke, ki omogočajo spremembo navad iz linearnih v krožne, ter nove tipe odnosa med uporabnikom in izdelkom: od lastništva k najemu, od izdelka k storitvi, souporabo, možnost nadgrajevanja itd.

 • »krožnost« izdelka ali storitve: preizpraševanje načina rabe (ali nerabe) določenega izdelka, učinkovitost pri rabi materialov in predvidenem proizvodnem procesu, inovativna raba materialov, uporaba materialov in znanj iz lokalnih okolij, prehajanje od izdelka k storitvi
 • ergonomija in estetska vrednost izdelkov
 • inovativnost in celovitost storitev
 • komunikacijska moč blagovnih znamk v kontekstu krožnosti, trajnosti
 • potencial za vstop na trg in za mednarodno uveljavitev

Žirija:

 • Ladeja Godina Košir, direktorica platforme Circular Change
 • Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
 • Maja Lalić, ustanoviteljica združenja Mikser (SRB)
 • Špela Hudnik, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
 • Marjana Dermelj, SVRK
 • Katjuša Kranjc, arhitektka in oblikovalka, Raketa d.o.o.

Organizator:

Circular Change, Inštitut za krožno gospodarstvo (e-naslov: join@circularchange.com, telefon: 031 334 474)
Center za kreativnost (Muzej za arhitekturo in oblikovanje), www.czk.si

Koristne povezave:

Circular Design Guide
Re-Thinking Progress: Circular Economy Video
Circular Design Learning Journey
Design for Circular Economy
Jan Boelen on recycled plastic
Roadmap towards the Circular Economy in Slovenia

Projekt je del partnerske mreže Centra za kreativnost. Sofinancirata ga Evropska unija (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) in Republika Slovenija. //
This project is a part of a partnership network Platform Center for Creativity co-financed by European Union from European Regional Development Fund and by Republic of Slovenia. 

Razpis ni več aktualen!