Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Razpis za pilotni projekt »Mobilnost ustvarjalcev«
17. junij 2019 - 12. avgust 2019

Evropska komisija je objavila razpis za podporo pilotnemu projektu Makers' Mobility, s katerim želi preskusiti politike in ukrepe za podporo mobilnosti med kulturnim in ustvarjalnimi sektorji ter ustvarjalnimi središči (hubi, fablabi, inkubatorji, ipd.). Rok za oddajo vlog:12. avgust 2019.

Splošni cilj tega pilotnega projekta je opredeliti in preskusiti politike in ukrepe, ki podpirajo mobilnost in izmenjavo izkušenj med kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji ter ustvarjalnimi središči (creative hubs, maker-spaces, fab-labs, incubators); formalnega in neformalnega učenja ter sistemov za razvoj spretnosti preko medsektorskega sodelovanja.

Namen razpisa Makers’ Mobility (EAC/S09/2019) je izbrati organizacijo ali evropsko mrežo, ki bo usklajevala in organizirala različne dejavnosti z ustvarjalci, ustvarjalnimi središči, laboratoriji, inkubatorji ipd., z njihovo neposredno vključitvijo v projekt. Podpora v višini 350.000 EUR bo namenjena enemu projektu za obdobje 18 mesecev s pričetkom izvajanja v začetku leta 2020.

Rok prijave je 12. avgust 2019.
Več informacij in razpisna dokumentacija dostopna preko spleta Evropske komisije.

Pilotni projekt naj bi bil prvi korak k razvoju evropskega okvira, katerega cilj je povečati mobilnost ustvarjalcev in izmenjavo dobrih praks.

Spletna prijava