Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Javno povabilo kandidatom za mentorje v sklopu razpisa JR CzK 2019
4. marec 2019 - 31. december 2019

Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje storitev mentoriranja, s pomočjo katere bo CzK v nadaljevanju izbral posamezne strokovnjake, ki bodo lahko mentorirali izbrane prijavitelje v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) v letu 2019 in 2020.

Predmet razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.  V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za leti 2019 do 2020, ki bodo razdeljena po razpisnih sklopih: Semenska faza - Preveritev koncepta, Zagonska faza - Kreativni start-up in Kreativni povezovalnik. Več o razpisu na >>

Platforma CzK bo v podporo razpisu Ministrstva za kulturo organizirala promocijo razpisa, izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravila bazo mentorjev ter organizirala obvezni 20-30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje. Na razpisu izbrani prijavitelji bodo vključeni v program izobraževanja oz. mentorski program, ki ga izvaja Platforma CzK in je del upravičenih stroškov projekta. Izbrani prijavitelji bodo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom izbrali mentorja iz seznama mentorjev CzK, objavljenega na spletni strani Platforme CzK – www.czk.si.

Cilj programa mentoriranja je, na podlagi individualnih srečanj nuditi pomoč izbranemu prijavitelju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja izbrani prijavitelj, da s svojim projektom uspe. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja podjetja, ki jih prijavitelj opredeli skupaj z mentorjem: kreativni del, proizvodnja, finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge, pa tudi na področju vključevanja oblikovalcev oz. kreativnega sektorja v razvoj izdelka. Mentor ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje in lahko ekipi pomaga razviti dodatne kompetence, kot so širjenje tržišča, doseganje ciljnih skupin in tržišč ipd. Namen tovrstne oblike mentoriranja je identifikacija lastnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu in njihovo odpravljanje.

 

POSTOPEK PRIJAVE:
1. Preberi celoten razpis (spodaj v PDF) in preverite ali izpolnjujete pogoje
2. Registriraj se kot uporabnik splene strani www.czk.si
3. Izpolni spletno prijavnico, ki se nahaja na dnu tega javnega povabila >> Spletna prijava
4. Izpolnjenite in podpišite soglasje, ki se nahaja na koncu razpisa v PDF dokumentu (str. 6) in nam ga (kot PDF ali JPG) posredujte na info@czk.si.
 
 
Celotno povabilo
Za sodelovanje morate biti prijavljeni